Power Club

Powerkontrakt

Power Club är en smart ungdomsklubb som finns på olika håll i Finland. Power Club riktar sig till barn i årskurserna 4–6.

Varför är det bra att vara med i Power Club?
Det är bra att göra medvetna val.
Att vara med i klubben skapar samhörighet bland medlemmarna och positivt grupptryck.
Du kan bland annat delta i aktiviteter, tävlingar och utlottningar.
Du får olika förmåner för medlemmar i Power Club.

Vill du starta en Power Club på din ort?
Alla elever i åk 4–6 borde ges möjligheten att delta i en Power Club. Starta en egen Power Club på din ort om det inte ännu finns någon!Tag kontakt med samordnare Lory Strengell, Power Club Finland, telefon 06 – 318 0913 eller 050 547 3753 eller e-post: powerclub(at)powerclub.nu, så får du veta mer om hur enkelt det är att komma igång.