På grund av den pågående pandemin kan fysiska Power Club-träffar inte ordnast tillsvidare. Respektive klubb informerar sina medlemmar om det blir aktuellt med virtuell verksamhet.

Grundutbildning för nya Power Club‐ledare ordnas i Vasa lördagen den 28 september 2019
Nykterhetsförbundet hälsa och trafiks kansli.

Deltagaravgift: 10 euro
Anmälningar: Om det finns en klubb på din ort anmäler du ditt intresse till klubbens kontaktperson
senast onsdagen den 18 september eller till lory(at)nykter.fi eller via telefon. Närmare uppgifter ges
av samordnare Lory Strengell, per e‐post eller telefon 050 547 3753.