På grund av den pågående pandemin kan fysiska Power Club-träffar inte ordnast tillsvidare. Respektive klubb informerar sina medlemmar om det blir aktuellt med virtuell verksamhet.