Power Club

;ålsättningar

Power Clubs målsättningar

Power Club är ett drogförebyggande program för elever i åk 4-6. Power Club vill stärka förmågan att vara omtänksam, respektera andra och visa hänsyn. Till Power Clubs målsättningar hör även att motverka mobbning, vandalisering, kriminalitet och bruk av tobak, alkohol, narkotika och andra skadliga ämnen.

När man blir medlem i Power Club lovar man att:

- vara en god vän, visa hänsyn och att inte mobba - Obs! Det gäller också på nätet!
- inte ta eller låna andras saker utan lov
- inte vara borta från skolan utan lov
- inte använda tobak, alkohol, narkotika eller andra skadliga ämnen
- ta väl hand om sin hälsa

 

Så startade Power Club

Kontraktsverksamheten har sitt ursprung i Sverige och klubbar har funnits där sedan 1987. Den ursprungliga tanken var att ungdomar som tog smarta beslut skulle belönas. Man utgick ifrån att barn i 10-års ålder vanligen har bra attityder och att det är bra att belöna detta i stället för att bestraffa dåliga handlingar.

Metoden började sedan användas på Åland. På Åland fastslog man att namnet Power Club var ett bra namn. Idén med att starta klubbar spred sig sedan från Åland till fastlandet och år 2000 startades den första klubben i Vasa.