Grundutbildning i Vasa

22.09.2016 kl. 13:23
Grundutbildning för nya Power Club-ledare ordnas lördagen den 1 oktober i Vasa.

Om du är en ny Power Club-ledare eller om du inte tidigare deltagit ordnas grundutbildning i Vasa lördagen den 1 oktober 2016 kl. 9.45 - 16.00 i Vasa.

Närmare uppgifter och anmälan: Lory Strengell, telefon 050 547 3753 eller till din klubbs samordnare.

Välkommen!

 

 

Lory Strengell