Så startade Power Club

Kontraktsverksamheten har sitt ursprung i Sverige och klubbar har funnits där sedan 1987.  Den ursprungliga tanken var att ungdomar som tog smarta beslut skulle belönas. Man utgick ifrån att barn i 10-års ålder vanligen har bra attityder och att det är bra att belöna detta i stället för att bestraffa dåliga handlingar.

Metoden började sedan användas på Åland. På Åland fastslog man att namnet Power Club var ett bra namn. Idén med att starta klubbar spred sig sedan från Åland till fastlandet och år 2000 startades den första klubben i Vasa.