Power Clubs målsättningar

Power Club är ett drogförebyggande program för elever i åk 4 - 6. Power Club vill stärka förmågan att vara omtänksam, respektera andra och visa hänsyn. Till Power Clubs målsättningar hör även att motverka mobbning, vandalisering, kriminalitet och bruk av tobak, alkohol, narkotika och andra skadliga ämnen.

 

 

 

 

 

När man blir medlem i Power Club lovar man att:

- vara en god vän, visa hänsyn och att inte mobba
  Obs! Det gäller också på nätet!
- inte ta eller låna andras saker utan lov
- inte vara borta från skolan utan lov
- inte använda tobak, alkohol, narkotika eller andra skadliga ämnen
- ta väl hand om sin hälsa